Podział majątku Szczecin

Po małżeństwie nie zostaje spisana intercyza powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie dobra materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością pary małżeńskiej. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji staje się wtedy trochę problematyczny.

Podział majątku Stargard – Majątek wspólny, a osobisty

Gdy tematem jest majątek wspólny, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania związku. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną z osób. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. W przypadku majątku osobistego mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Nie zapominajmy o tym, że wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W okresie trwania podziału majątku Szczecin przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

podział majątku stargard

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Nie ma możliwości podziału majątku Szczecin, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Możliwość występuje, kiedy wcześniej ustanowiliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Taki tekst ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, gdyby doszło do rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Szczecin Mamy różne możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest bardziej korzystny. Podpisując taki dokument każda z osób posiada swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard jest współmierny, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Mieszkanie po podziale majątku

Staje się to nierzadko najbardziej skomplikowaną sprawą przy podziale majątku Stargard, gdyż mieszkanie jest zazwyczaj najdroższym aktywem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą opcją jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here